DZIENNY OPIEKUN ( 160 godzin)

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu każdy uczestnik szkolenia otrzyma uprawnienia  DZIENNEGO OPIEKUNA . Uzyskane dokumenty są zgodne z  art. 49 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) zakres programowy 160-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.)
w wymiarze 160 godzin.

Ponadto są w pełni akceptowane w całej Unii Europejskiej. 

 

Posiadamy decyzję nr 50/2021 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdzającą program szkolenia

( znajdź nas na stronie Ministerstwa)

     

Po ukończeniu szkolenia uczestnik może pracować jako:

- dzienny opiekun z własną działalnością,

- dzienny opiekun w żłobku,

- dzienny opiekun w  klubie dziecięcym,

- dzienny opiekun w przedszkolu dla dzieci do lat 3,

 

Celem kursu jest:

  • uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy i umiejętności wychowawczych i nauczycielskich w zakresie wspierania rozwoju dzieci,
  • przygotowanie do prowadzenia diagnozy rozwoju psychoruchowego,
  • przygotowanie do konstruowania programów wspierania rozwoju we wszystkich sferach rozwojowych.
  • przygotowanie do umiejętnego stosowania skutecznych metod wspomagania rozwoju dzieci;
  • przygotowanie do współpracy z rodziną dziecka;
  • przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy,
  • wprowadzenie dziecka w kulturę,

 

 Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

1) rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa
(20 godzin):

2) stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
(90 godzin):

3) stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
(90 godzin)

4) kompetencje opiekuna dziecka (20 godzin):

5) Praktyki zawodowe (30 godzin - wydajemy skoierowanie na praktyki)

 

 TYLKO U NAS !!! 

Kurs rozszerzony o zagadnienia z pierwszej pomocy !! Dodatkowe zaświadczenie !

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które:

- mają ukończone 18 lat;

- posiadają wykształcenie średnie

- chcą otrzymać tytuł opiekuna dziennego.

 

 Dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia: Zaświadczenie, certyfikat, legitymacja opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

TYLKO U NAS !!!

DODATKOWA LEGITYMACJA PLASTIKOWA !

 

  Co musisz zrobić?

1. ZAREJESTRUJ SIĘ I WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

2. OPŁAĆ SZKOLENIE. Za pomocą sytemu płatności Przelewy24 lub zwykłym przelewem na nr konta: 87 1240 2340 1111 0010 5339 4009 w tytule wpisując: "imię, nazwisko, rodzaj kursu"

3. UCZ SIĘ, ROZWIĄŻ TEST ORAZ NAPISZ PRACĘ ZALICZENIOWĄ.

4. WYŚLIJ SKAN ZDJĘCIA.

5. ODBIERZ SWOJE DOKUMENTY.

          

DZIENNY OPIEKUN ( 160 godzin)

Kurs Koszt
DZIENNY OPIEKUN ( 160 godzin) 1190 zł Zapisz się