OPIEKUN W ŻŁOBKU I KLUBIE DZIECIĘCYM ( 280 godzin)

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu każdy uczestnik szkolenia otrzyma uprawnienia  OPIEKUNA W ŻŁOBKU LUB I KLUBIE DZIECIĘCYM. Uzyskane dokumenty są zgodne z  art. 49 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) zakres programowy 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.)
w wymiarze 280 godzin.

Ponadto są w pełni akceptowane w całej Unii Europejskiej. 

 

Posiadamy decyzję nr 50/2021 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdzającą program szkolenia

( znajdź nas na stronie Ministerstwa)

       

 

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnik może pracować jako:

- opiekun w żłobku,

- opiekun w  klubie dziecięcym,

- opiekun w przedszkolu dla dzieci do lat 3

 

Celem kursu jest:

 - uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy i umiejętności wychowawczych i nauczycielskich w zakresie wspierania rozwoju psychoruchowego małych dzieci (w domu, żłobku i przedszkolu)

- przygotowanie do prowadzenia diagnozy rozwoju psychoruchowego,przygotowanie do konstruowania programów

wspierania rozwoju we wszystkich sferach rozwojowych

- przygotowanie do umiejętnego stosowania skutecznych metod
wspomagania rozwoju dzieci;

- przygotowanie do współpracy z rodziną dziecka;

- przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy.

 

  Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

1) psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki (20 godzin)

2) rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (25 godzin)

3) stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (120 godzin)

4) kompetencje opiekuna dziecka (35 godzin)

5) Praktyki zawodowe (80 godzin - wydajemy skierowanie na praktyki)

 

 TYLKO U NAS !!! 

Kurs rozszerzony o zagadnienia z pierwszej pomocy !!

Dodatkowe Zaświadczenie !!

Kurs przeznaczony jest dla osób, które:

- mają ukończone 18 lat;

- posiadają wykształcenie średnie

- chcą otrzymać tytuł opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

 

 Dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia: Zaświadczenie, certyfikat, legitymacja opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

Tylko u nas !!!! 

DODATKOWA PLASTIKOWA LEGITYMACJA!

  Co musisz zrobić?

1. ZAREJESTRUJ SIĘ I WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

2. OPŁAĆ SZKOLENIE. Za pomocą sytemu płatności Przelewy24 lub zwykłym przelewem na nr konta: 87 1240 2340 1111 0010 5339 4009 w tytule wpisując: "imię, nazwisko, rodzaj kursu"

3. UCZ SIĘ, ROZWIĄŻ TEST ORAZ NAPISZ PRACĘ ZALICZENIOWĄ.

4. WYŚLIJ SKAN ZDJĘCIA.

5. ODBIERZ SWOJE DOKUMENTY.

Prosimy pamiętać, aby odsłuchać cały materiał, należy na samym dole kliknać "play" ( po lewej stronie zaznaczone są tylko rozdziały).

 

OPIEKUN W ŻŁOBKU I KLUBIE DZIECIĘCYM ( 280 godzin)

Kurs Koszt
OPIEKUN W ŻŁOBKU I KLUBIE DZIECIĘCYM ( 280 godzin) 1190 zł Zapisz się