Kurs Trener II klasy o spec. BOKS

Po ukończeniu kursu i zadaniu egzaminu każdy uczestnik szkolenia otrzyma uprawnienia TRENERA II KLASY O SPECJALNOŚCI BOKS. Uzyskane dokumenty są zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z ustawą o sporcie oraz z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto są w pełni akceptowane w całej Unii Europejskiej. 

Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie Trenera Boksu, które pozwalają na samodzielne prowadzenie zajęć z każdą grupą wiekową w ośrodkach wypoczynkowych, na obozach sportowych, zatrudnienie m.in. w: związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, ośrodkach kultury, klubach sportowych i rekreacyjnych, a także klubach komercyjnych,


 

NARODOWY INSTYTUT KSZTAŁCENIA jest również wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.18/00068/2017, co umożliwia osobie bezrobotnej uzyskanie dofinansowania przez Urząd Pracy na udział w szkoleniu.

 

Każdy kursant po zakończeniu szkolenia otrzymuje certyfiakt, zaświadczenie oraz legitymację umozliwiającą podjęcie pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

 

Podczas kursu poruszane są między innymi takie zagadnienia, jak:

 

1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.

 2.Boks - wprowadzenie.

 3. Historia Boksu , boks amatorski, boks w Polsce.

 4. Kategorie wagowew boksie, sprzęt bokserski, ring bokserski.

5. Podstawy sędziowania walk bokserskich.

 6. Zasady bezpieczeństwa podczas zajęć boksu.

 7. Rozgrzewka przed treningiem

 8. Ćwiczenia bokserskie -  przykłady.

 9. Technika boksu ( poruszanie się po ringu, pozycja bokserska, ciosy).

10. Pozycje obronne - krótka charakterystyka.

11. Suplementacja i żywienie w Boksie

12. Taktyka walki, zasady walki, punktowanie walk.

 

Co musisz zrobić?

1. ZAREJESTRUJ SIĘ I WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

2. OPŁAĆ SZKOLENIE.

    za pomocą sytemu płatności Przelewy24 lub zwykłym przelewem na nr konta: 87 1240 2340 1111 0010 5339 4009

    w tytule wpisując: "imię, nazwisko, rodzaj kursu"

3. UCZ SIĘ, ROZWIĄŻ TEST ORAZ NAPISZ PRACĘ ZALICZENIOWĄ.

4. WYŚLIJ SKAN ZDJĘCIA.

5. ODBIERZ SWOJE DOKUMENTY.

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które:

  • posiadają tytuł instruktora sportu o spec. BOKS
  • mają ukończone 18 lat;

  • posiadają wykształcenie średnie;
  • chcą otrzymać tytuł zawodowy Trener II klasy o specjalności BOKS oraz legitymację instruktorską.

 

Cena szkolenia obejmuje:

  • materiały szkoleniowe;

  • egzamin;

  • wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja).

Kurs Trener II klasy o spec. BOKS

Kurs Koszt
Kurs Trener II klasy o spec. BOKS 1150 zł Zapisz się