Kurs Dietetyki i Suplementacji

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego uczestnik szkolenia otrzymuje dyplom ukończenia kursu o specjalizacji: dietetyka i suplementacja. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z ustawą o sporcie, rozporządzeniem MEN oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Ponadto są w pełni akceptowane w całej Unii Europejskiej.

Kurs  dietetyki i suplementacji daje możliwość zatrudnienia m.in. w: siłowniach, związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, klubach sportowych i rekreacyjnych. Upoważnia również do  tworzenia i rozpisywania diet dla osób indywidualnych.

NARODOWY INSTYTUT KSZTAŁCENIA jest również wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 
pod numerem 2.18/00068/2017, co umożliwia osobie bezrobotnej uzyskanie dofinansowania przez Urząd Pracy
na udział w szkoleniu.

       Każdy kursant po zakończeniu szkolenia otrzymuje certyfiakt, zaświadczenie oraz legitymację umozliwiającą podjęcie pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Podczas kursu poruszane są między innymi takie zagadnienia, jak:

1. Podstawy anatomii człowieka.

2. Zasady racjonalnego żywienia - składniki pokarmowe

3. Suplementacja.

4. Dobór diety. Jak ułożyć dietę?

 

Co musisz zrobić?

 

1. ZAREJESTRUJ SIĘ I WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

2. OPŁAĆ SZKOLENIE. Za pomocą sytemu płatności Przelewy24 lub zwykłym przelewem na nr konta: 87 1240 2340 1111 0010 5339 4009 w tytule wpisując: "imię, nazwisko, rodzaj kursu"

3. UCZ SIĘ, ROZWIĄŻ TEST ORAZ NAPISZ PRACĘ ZALICZENIOWĄ.

4. WYŚLIJ SKAN ZDJĘCIA.

5. ODBIERZ SWOJE DOKUMENTY.

 

 

 Kurs przeznaczony jest dla osób, które:

  • mają ukończone 18 lat;
  • chcą otrzymać upranienia instruktora dietetyki i suplementacji

 

 

Cena szkolenia obejmuje:

 

- materiały szkoleniowe;

  • - egzamin;
  • - wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja).

 

 

   

 

 

Kurs Dietetyki i Suplementacji

Kurs Koszt
Kurs Dietetyki i Suplementacji 590 zł Zapisz się