Kurs Instruktora Sportu o spec. BOKS

Po ukończeniu kursu i zadaniu egzaminu każdy uczestnik szkolenia otrzyma uprawnienia INSTRUKTORA SPORTU O SPECJALNOŚCI BOKS. Uzyskane dokumenty są zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z ustawą o sporcie oraz z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto są w pełni akceptowane w całej Unii Europejskiej. 

Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie Narciarstwa, które pozwalają na samodzielne prowadzenie zajęć z każdą grupą wiekową w ośrodkach wypoczynkowych, na obozach sportowych, w szkołach narciarskich oraz koloniach zimowych.

 

NARODOWY INSTYTUT KSZTAŁCENIA jest również wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.18/00068/2017, co umożliwia osobie bezrobotnej uzyskanie dofinansowania przez Urząd Pracy na udział w szkoleniu.

 

Każdy kursant po zakończeniu szkolenia otrzymuje certyfiakt, zaświadczenie oraz legitymację umozliwiającą podjęcie pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

 

Podczas kursu poruszane są między innymi takie zagadnienia, jak:

 

1. Boks, pięściarstwo - wprowadzenie.

 2.Historia Boksu , boks amatorski, boks w Polsce.

 3. Kategorie wagowew boksie.

 4. Sprzęt bokserski.

 5. Ring bokserski.

 6. Zasady bezpieczeństwa podczas zajęć boksu.

 7. Rozgrzewka przed treningiem na worku treningowym.

 8. Ogólna charakterystyka ćwiczeń bokserskich ( przykłady).

 9. Gry i zabawy bokserskie

10. Technika boksu ( poruszanie się po ringu, pozycja bokserska, ciosy).

11. Pozycje obronne - krótka charakterystyka.

12. Taktyka walki, zasady walki, punktowanie walk.

 

 

Co musisz zrobić?

1. ZAREJESTRUJ SIĘ I WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

2. OPŁAĆ SZKOLENIE.

    za pomocą sytemu płatności Przelewy24 lub zwykłym przelewem na nr konta: 87 1240 2340 1111 0010 5339 4009

    w tytule wpisując: "imię, nazwisko, rodzaj kursu"

3. UCZ SIĘ, ROZWIĄŻ TEST ORAZ NAPISZ PRACĘ ZALICZENIOWĄ.

4. WYŚLIJ SKAN ZDJĘCIA.

5. ODBIERZ SWOJE DOKUMENTY.

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które:

  • mają ukończone 18 lat;

  • posiadają wykształcenie średnie;
  • chcą otrzymać tytuł zawodowy Instruktora Sportu o specjalności BOKS oraz legitymację instruktorską.

 

Cena szkolenia obejmuje:

  • materiały szkoleniowe;

  • egzamin;

  • wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja).

Kurs Instruktora Sportu o spec. BOKS

Kurs Koszt
Kurs Instruktora Sportu o spec. BOKS 690 zł Zapisz się