Kurs Instruktora Tenisa Stołowego online

Po ukończeniu kursu i zadaniu egzaminu każdy uczestnik szkolenia otrzyma uprawnienia Instruktora sporu o spec. TENIS STOŁOWY. 

Uzyskane dokumenty są zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z ustawą o sporcie oraz z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto są w pełni akceptowane w całej Unii Europejskiej.

Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie INSTRUKTORA TENISA STOŁOWEGO, które pozwalają na pracę w szkółkach tenisowych, klubach sportowych i rekreacyjnych  w zakresie tenisa stołowego, placówkach szkolnych w ramach zajęć w-f, ośrodkach sportu i rekreacji. 

Upoważnia również do samodzielnego prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

 

NARODOWY INSTYTUT KSZTAŁCENIA jest również wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 
pod numerem 2.18/00068/2017, co umożliwia osobie bezrobotnej uzyskanie dofinansowania przez Urząd Pracy
na udział w szkoleniu.

 

       Każdy kursant po zakończeniu szkolenia otrzymuje certyfiakt, zaświadczenie oraz legitymację umozliwiającą podjęcie pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

Podczas kursu poruszane są między innymi takie zagadnienia, jak:

1. Początki i zarys tenisa stołowego na świecie i w Polsce.

2. Tenis stołowy niepełnosprawnych w Polsce.

3. Gra w tenisa stołowego. Metodyka prowadzenia zajęć.

4. Zasady bezpieczeństwa podczas zajęćv w tenisa stołowego.

5. Rozgrzewka w tenisie stołowym i jej znaczenie.

6. Gry i zabawy. Nauczanie elementów tecvhnicznych. Kontuzje.

7. Przepisy gry w tenisa stołowego.

 

 Kurs przeznaczony jest dla osób, które:

 •  mają ukończone 18 lat;
 • chcą otrzymać tytuł Instruktora Tenisa Stołowego;

 • chcą zdobyć tytuł instruktora bez wychodzenia z domu.

 

 

 

 

 • Co musisz zrobić?

  1. ZAREJESTRUJ SIĘ I WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

  2. OPŁAĆ SZKOLENIE. Za pomocą sytemu płatności Przelewy24 lub zwykłym przelewem na nr konta: 87 1240 2340 1111 0010 5339 4009 w tytule wpisując: "imię, nazwisko, rodzaj kursu"

  3. UCZ SIĘ, ROZWIĄŻ TEST ORAZ NAPISZ PRACĘ ZALICZENIOWĄ.

  4. WYŚLIJ SKAN ZDJĘCIA.

  5. ODBIERZ SWOJE DOKUMENTY.

 

 

 

 

Cena szkolenia obejmuje:

 • materiały szkoleniowe;

 • egzamin;

 • wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja).

    

Kurs Instruktora Tenisa Stołowego online

Kurs Koszt
Kurs Instruktora Tenisa Stołowego online 790 zł Zapisz się