Kurs Instruktora Sportu o spoec. Snowboard

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu każdy uczestnik szkolenia otrzyma uprawnienia INSTRUKTORA SPORTU O SPECJALNOŚCI SNOWBOARD. Uzyskane dokumenty są zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z ustawą o sporcie oraz z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ponadto są w pełni akceptowane w całej Unii Europejskiej. 

Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie Snowboardu, które pozwalają na samodzielne prowadzenie zajęć z każdą grupą wiekową w ośrodkach wypoczynkowych, na obozach sportowych, w szkołach snowboardu oraz koloniach zimowych.


NARODOWY INSTYTUT KSZTAŁCENIA jest również wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.18/00068/2017, co umożliwia osobie bezrobotnej uzyskanie dofinansowania przez Urząd Pracy na udział w szkoleniu.

Każdy kursant po zakończeniu szkolenia otrzymuje certyfiakt, zaświadczenie oraz legitymację umozliwiającą podjęcie pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

  

Podczas kursu poruszane są między innymi takie zagadnienia, jak:  

1. Snowboard - dyscyplina sportowa

2. Ogólna charakterystyka terenów snowboardowych w Polsce.

3. Sprzęt snowboardowy, zasady jego przygotowania i konserwacji, ekwipunek snowboardowy.

4. Bezpieczeństwo w górach.

5. Organizacja pomocy w wypadkach snowboardowych.

6. Kodeks Snowboardowy, Dekalog FIS, Snowboardowy Regulamin Sportowy.

7. Charakterystyka ogólna konkurencji zjazdowych.

8. Organizacja zawodów snowboardowych na poziomie szkolnym.

9. Analiza techniki - podstawowe zagadnienia z techniki snowboardowej.

10. Systematyka i opisy technik snowboardowych, metodyka nauczania snowboardu.

 

 

Co musisz zrobić?

1. ZAREJESTRUJ SIĘ I WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

2. OPŁAĆ SZKOLENIE.

    za pomocą sytemu płatności Przelewy24 lub zwykłym przelewem na nr konta: 87 1240 2340 1111 0010 5339 4009

    w tytule wpisując: "imię, nazwisko, rodzaj kursu"

3. UCZ SIĘ, ROZWIĄŻ TEST ORAZ NAPISZ PRACĘ ZALICZENIOWĄ.

4. WYŚLIJ SKAN ZDJĘCIA.

5. ODBIERZ SWOJE DOKUMENTY.

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które:

  • mają ukończone 18 lat;

  • chcą otrzymać tytuł zawodowy Instruktora Sportu o specjalności Snowboard oraz legitymację instruktorską.

 

Cena szkolenia obejmuje:

  • materiały szkoleniowe;

  • egzamin;

  • wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja).

Zaświadczenie   CertyfikatLegitymacja

Kurs Instruktora Sportu o spoec. Snowboard

Kurs Koszt
Kurs Instruktora Sportu o spoec. Snowboard 690 zł Zapisz się