Wychowawca wypoczynku / Kurs Opiekuna Kolonijnego

Kurs przeznaczony jest dla każdego kto chce zdobyć wiedzę, praktyczne umiejętnosci oraz uprawnienia do pracy na obozach, koloniach dla dzieci i młodzieży.

Ponadto dokumenty są w pełni akceptowane w całej Unii Europejskiej.

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnik może pracować jako:

- wychowawca wypoczynku,

- opiekun kolonijny

 

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:

 • Koordynacyjna rola władz oświatowych.
 • Obowiązujące przpisy.
 • Elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:

 • Rada wychowawców.
 • Grupa jako zespół wychowawczy.
 • Organizacja i rozkład dnia.
 • Regulamin uczestnika wypoczynku.

3. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.

 • Opracowanie planu wychowawczego grupy
 • Dokumentacja wychowawcy
 • Obowiązki wychowawcy grupy
 • Metody i formy realizacji planów  wychowawczych

 

4. Ruch i Rekreacja.

 • Cele i zadania zajęć wychowania fizycznego.
 •  Metody nauki technik pływania.
 •  Gry i zabawy ruchowe.
 • Zajęcia z gier zespołowych.
 • Sport, zabawy sportowe, lekkoatletyka.
 • Organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

5. Turystyka i krajoznawstwo:

 • Cele i zadania turystyki i krajoznawstwaw pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku.
 • Organizacja wycieczek.
 • Organizacja biwaków.
 • Gry terenowe.

6. Zajęcia kulturowo-oświatowe:

 • Cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych.
 • Organizacja zajęć kulturalno-oświatowych, z uwzględnieniem wartości historycznych i literackich.
 • Elementy kulturalne i wychowanie w rozkładzie  dnia.
 • Prowadzenie kroniki.
 • Organizacja uroczystości, imprez,  wieczornic, ognisk.
 • Gry i zabawy świetlicowe.
 • Konkursy, wystawy, dyskusje.
 • Śpiew, muzyka, plastyka itp.

7. Zajęcia praktyczno-techniczne:

 • Cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych.
 • Formy i rodzaje zajęć praktyczno- technicznych.
 • Prace dekoracyjne i zdobnicze.
 • Indywidualne zainteresowania uczestników.
 • Rozwój zainteresowań uczestników.

8. Prace społecznie użyteczne:

 • Cele i zadania prac społecznie użytecznych.
 • Wychowawcze znaczenie prac społecznie  użytecznych, wolontariat.
 • Prace w zakresie samoobsługi.
 • Prace na rzecz miejsca wypoczynku.
 • Prace na rzecz środowiska.

9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku:

 • Przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów
 • Przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku.
 • Abc ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator).

10. Egzamin

UWAGA!

Termin zajęć  praktycznych ustalamy indywidualnie z każdym uczestnikiem. Termin zostanie zrealizowany w momencie uzbierania się min. 6 osób.

 

 

Co musisz zrobić?

1. ZAREJESTRUJ SIĘ I WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

2. OPŁAĆ SZKOLENIE. Za pomocą sytemu płatności Przelewy24 lub zwykłym przelewem na nr konta: 87 1240 2340 1111 0010 5339 4009 w tytule wpisując: "imię, nazwisko, rodzaj kursu"

3. UCZ SIĘ,  ODRÓB DZIEŃ PRAKTYK

4. ODBIERZ SWOJE DOKUMENTY.

Wychowawca wypoczynku / Kurs Opiekuna Kolonijnego

Kurs Koszt
Wychowawca wypoczynku / Kurs Opiekuna Kolonijnego 350 zł Zapisz się