Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej o spec. Narciarstwo Zjazdowe

Po ukończeniu kursu i zadaniu egzaminu każdy uczestnik szkolenia otrzyma uprawnienia INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ O SPECJALNOŚCI NARCIARSTWO ZJAZDOWE. Uzyskane dokumenty są zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z ustawą o sporcie oraz z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto są w pełni akceptowane w całej Unii Europejskiej. 

Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie Narciarstwa, które pozwalają na samodzielne prowadzenie zajęć z każdą grupą wiekową w ośrodkach wypoczynkowych, na obozach sportowych, w szkołach narciarskich oraz koloniach zimowych.

NARODOWY INSTYTUT KSZTAŁCENIA jest również wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.18/00068/2017, co umożliwia osobie bezrobotnej uzyskanie dofinansowania przez Urząd Pracy na udział w szkoleniu.

 

Każdy kursant po zakończeniu szkolenia otrzymuje certyfiakt, zaświadczenie oraz legitymację umozliwiającą podjęcie pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

 

Podczas kursu poruszane są między innymi takie zagadnienia, jak:

 

1. Kodeks Narciarski, Dekalog FIS, Narciarski Regulamin Sportowy.

2. Bezpieczeństwo w nauczaniu narciarstwa.

3. Organizacja pomocy w wypadkach narciarskich.

4. Metodyka nauczania narciarstwa zjazdowego.

5. Specyfika pracy z dziećmi.

6. Techniki narciarskie – systematyka oraz opis najważniejszych technik.

7. Charakterystyka dobrego instruktora.

8. Sprzęt narciarski – dobór oraz zasady przygotowania.

 

Co musisz zrobić?

 

1. ZAREJESTRUJ SIĘ I WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

 

2. OPŁAĆ SZKOLENIE.

 

    za pomocą sytemu płatności Przelewy24 lub zwykłym przelewem na nr konta: 87 1240 2340 1111 0010 5339 4009

 

    w tytule wpisując: "imię, nazwisko, rodzaj kursu"

 

3. UCZ SIĘ, ROZWIĄŻ TEST ORAZ NAPISZ PRACĘ ZALICZENIOWĄ.

 

4. WYŚLIJ SKAN ZDJĘCIA.

 

5. ODBIERZ SWOJE DOKUMENTY.

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które:

 

 • mają ukończone 18 lat;

 • chcą otrzymać tytuł zawodowy Instruktora Rekreacji Ruchowej o specjalności Narciarstwo Zjazdowe oraz legitymację instruktorską.

 • Cena szkolenia obejmuje:

  • materiały szkoleniowe;

  • egzamin;

  • wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja).

  Zaświadczenie   Certyfikat  Legitymacja instruktora

 

 

 

Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej o spec. Narciarstwo Zjazdowe

Kurs Koszt
Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej o spec. Narciarstwo Zjazdowe 690 zł Zapisz się