Nasze kursy

Szkolenie przeznaczone jest dla i nstruktorów szkolenia psów (trenerów psów), dogoterapeutów/kynoterapeutów, lekarzy weterynarii, techników weterynarii, petsitterów, wolontariuszy, pracowników schronisk oraz osób interesujących się zachowaniem zwierząt, opiekunów psów sprawiających problemy.

Po ukończeniu kursu i zadaniu egzaminu każdy uczestnik szkolenia otrzyma uprawnienia ZOOPSYCHOLOG/BEHAWIORYSTA ZE SPEC. KOTY. Uzyskane dokumenty są zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z ustawą o sporcie oraz z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto&n

Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie Instruktora Szkolenia Psów / Trenera Psów, które pozwalają na pracę jako instruktor z psami, a także z ich właścicielami w różnej formie: zarówno zajęć indywidualnych, jak i zajęć grupowych. Każda osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632)

Po ukończeniu kursu i zadaniu egzaminu każdy uczestnik szkolenia zdobędzie tytuł ASYSTENTA INSTRUKTORA SZKOLENIA PSÓW / TRENERA PSÓW. Uzyskane dokumenty są zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z ustawą o sporcie oraz z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dogoterapia inaczej - terapia z udziałem psa. Jest to metoda wzmacniająca efektywność rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio dobrany i wyszkolony pies, prowadzony przez terapeutę z odpowiednimi kwalifikacjami. Terapia tego rodzaju jest jedną z dziedzin zooterapii.

Kurs daje uprawnienia zawodowe. Uczestnik po jego ukończeniu może pracować jako dogoterapeuta. Uzyskane dokumenty są zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z ustawą o sporcie oraz z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto są w pełni akceptowane w całej Unii Europejskiej.

Felinoterapia - jedna z metod animaloterapii, w której rolę zwierzęcego terapeuty pełni kot.

Nazwa pochodzi z połączenia łacińskiego słowa felis – „kot” oraz greckiego therapeia – „terapia”. Felinoterapię stosuje się w usprawnianiu osób starszych, niedołężnych i niepełnosprawnych oraz niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie dzieci.

Kontakt z kotem wywiera pozytywny wpływ na psychikę, wyraźnie poprawia samopoczucie, obniża poziom lęku, a także przełamuje bariery u osób, które boją się zwierząt.

 

Celem szkolenia jest  między innymi, uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy i umiejętności wychowawczych i nauczycielskich w zakresie wspierania rozwoju psychoruchowego małych dzieci (w domu, żłobku i przedszkolu), przygotowanie do prowadzenia diagnozy rozwoju psychoruchowego, przygotowanie do konstruowania programów wspierania rozwoju we wszystkich sferach rozwojowych, przygotowanie do umiejętnego stosowania skutecznych metod wspomagania rozwoju dzieci; przygotowanie do współpracy z rodziną dziecka; przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy.

 

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu każdy uczestnik szkolenia otrzyma uprawnienia  DZIENNEGO OPIEKUNA . Uzyskane dokumenty są zgodne z  art. 49 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) zakres programowy 160-godzinnego szkoleń.

 

Szkolenie umożliwia uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy i umiejętności wychowawczych i nauczycielskich w zakresie rozpoznawania potrzeb rozwojowych dziecka, uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania do współpracy z rodziną dziecka; uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania do udzielania pierwszej pomocy, uzupełnienie wiedzy i umiejętności o innowacyjne metody planowania, organizowania, monitorowania i dokumentowania procesu rozwoju dziecka, kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów.

 

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu każdy uczestnik szkolenia  uzupełnia swoją wiedzę i kompetencję  w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3.

 

Kurs przeznaczony jest dla każdego kto chce zdobyć wiedzę, praktyczne umiejętności oraz uprawnienia do pracy na obozach, koloniach dla dzieci i młodzieży.

 

Bądź dobrym rodzicem, pedagogiem opiekunem.  Skorzystaj z naszej oferty webinarów i szkoleń.    Webinar 1 - Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka, tylko teraz 59zł.  PROMOCJA ! Zapisz sie do 14.05 w cenie 39zł   Każdy rodzic pragnie, aby jego dzieck

Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie Trenera Personalnego, które pozwalają na pracę w siłowniach, klubach sportowych i rekreacyjnych, placówkach wypoczynku, ośrodkach sportu i rekreacji. 

Upoważnia również do samodzielnego prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

 

Absolwent otrzymuje: legitymację Trenera Personalnego oraz legitymację Instruktora Kulturystyki, dwa zaświadczenia MEN kursu Trenera Personalnego i Instruktora Kulturystyki oraz dwa CERTYFIKATY ukończenia kursów, w języku polskim i angielskim. Dokumenty umożliwiają  podjęcie legalnej pracy  w Polsce oraz we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie Instruktora Fitness, które pozwalają na pracę w siłowniach, klubach sportowych i rekreacyjnych, placówkach wypoczynku, ośrodkach sportu i rekreacji. 

Kurs ma na celu przygotowanie instruktorów do  samodzielnego prowadzenia zajęć zarówno z osobami dorosłymi, jak i dziećmi we wszystkich klubach, ośrodkach fitness, szkołach na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz SKS-ów.

Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie INSTRUKTORA TENISA STOŁOWEGO, które pozwalają na pracę w szkółkach tenisowych, klubach sportowych i rekreacyjnych  w zakresie tenisa stołowego, placówkach szkolnych w ramach zajęć w-f, ośrodkach sportu i rekreacji. 

Upoważnia również do samodzielnego prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

 

Kurs  dietetyki i suplementacji daje możliwość zatrudnienia m.in. w: siłowniach, związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, klubach sportowych i rekreacyjnych. Upoważnia również do  tworzenia i rozpisywania diet dla osób indywidualnych.

 

Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie INSTRUKTORA TENISA ZIEMNEGO, które pozwalają na pracę w szkółkach tenisowych, klubach sportowych i rekreacyjnych  w zakresie tenisa stołowego, placówkach szkolnych w ramach zajęć w-f, ośrodkach sportu i rekreacji.

 

Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie Narciarstwa, które pozwalają na samodzielne prowadzenie zajęć z każdą grupą wiekową w ośrodkach wypoczynkowych, na obozach sportowych, w szkołach narciarskich oraz koloniach zimowych.

 

 

 

Po ukończeniu kursu i zadaniu egzaminu każdy uczestnik szkolenia otrzyma uprawnienia INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ O SPECJALNOŚCI NARCIARSTWO ZJAZDOWE.

 

 

Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie Snowboardu, które pozwalają na samodzielne prowadzenie zajęć z każdą grupą wiekową w ośrodkach wypoczynkowych, na obozach sportowych, w szkołach snowboardu oraz koloniach zimowych. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma uprawnienia INSTRUKTORA SPORTU O SPECJALNOŚCI SNOWBOARD. 



Po ukończeniu kursu i zadaniu egzaminu każdy uczestnik szkolenia otrzyma uprawnienia INSTRUKTORA WSPINACZKI.

Kurs instruktora sportu o specjalizacji wspinaczka sportowa upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie oraz przygotowuje  do profesjonalnego prowadzenia zajęć na ścianach wspinaczkowych naturalnych i sztucznych, w ośrodkach sportów wspinaczkowych, parkach linowych, górskich ośrodkach rekreacyjnych, halach sportowych indoorowych, outdoorowych.

Po ukończeniu kursu i zadaniu egzaminu każdy uczestnik szkolenia otrzyma uprawnienia TRENERA II KLASY O SPEC. WSPINACZKA. Uzyskane dokumenty są zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z ustawą o sporcie oraz z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Kurs instruktora thriatlonu daje możliwość zatrudnienia m.in. w: ośrodkach sportu i rekreacji, związkach sportowych,  ośrodkach kultury,  klubach sportowych rekreacyjnych. Kurs instruktora sportu o specjalizacji Triathlon  upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie oraz przygotowuje  do profesjonalnego prowadzenia zajęć oraz do pracy instruktorskiej w zakresie  kierowania procesem szkolenia sportowego w pływaniu, kolarstwie i bieganiu.


Po ukończeniu kursu i zadaniu egzaminu każdy uczestnik szkolenia otrzyma uprawnienia TRENERA II KLASY o specjalności TRIATHLON.

Kurs trenera thriatlonu daje możliwość wystawiania swoich zawodników, zatrudnienia m.in. w: ośrodkach sportu i rekreacji, związkach sportowych,  ośrodkach kultury,  klubach sportowych rekreacyjnych.

Uprawnienia INSTRUKTORA SPORTU O SPECJALNOŚCI BOKS. 

Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie Narciarstwa, które pozwalają na samodzielne prowadzenie zajęć z każdą grupą wiekową w ośrodkach wypoczynkowych, na obozach sportowych, w szkołach narciarskich oraz koloniach zimowych.

Po ukończeniu kursu i zadaniu egzaminu każdy uczestnik szkolenia otrzyma uprawnienia TRENERA II KLASY O SPECJALNOŚCI BOKS. Uzyskane dokumenty są zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z ustawą o sporcie oraz z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Kurs jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

Obejmuje zabiegi mające na celu pomoc poszkodowanemu w stanie zagrożenia życia  i innych sytuacjach wymagających udzielenia pierwszej pomocy.