Kurs Instruktora Tenisa Ziemnego online

Po ukończeniu kursu i zadaniu egzaminu każdy uczestnik szkolenia otrzyma uprawnienia Instruktora sporu o spec. TENIS ZIEMNY. 

Uzyskane dokumenty są zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z ustawą o sporcie oraz z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto są w pełni akceptowane w całej Unii Europejskiej.

Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie INSTRUKTORA TENISA ZIEMNEGO, które pozwalają na pracę w szkółkach tenisowych, klubach sportowych i rekreacyjnych  w zakresie tenisa stołowego, placówkach szkolnych w ramach zajęć w-f, ośrodkach sportu i rekreacji. 

Upoważnia również do samodzielnego prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

 

NARODOWY INSTYTUT KSZTAŁCENIA jest również wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 
pod numerem 2.18/00068/2017, co umożliwia osobie bezrobotnej uzyskanie dofinansowania przez Urząd Pracy
na udział w szkoleniu.

 

       Każdy kursant po zakończeniu szkolenia otrzymuje certyfiakt, zaświadczenie oraz legitymację umozliwiającą podjęcie pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

 Podczas kursu poruszane są między innymi takie zagadnienia, jak:  

1. Międzynarodowa Federacja Tenisowa ( ITF).

2. Tenis - tenis ziemny - informacje wstępne.

3. Początki i zarys tenisa ziemnego na świecie i w Polsce.

4. Sprzęt i jego rozwój na przestrzeni lat.

5. Zakup sprzętu tenisowego.

6. Zasady bezpieczeństwa podczas zajęćv w tenisa ziemnego .

7. Rozgrzewka w tenisie ziemnymi jej znaczenie.

8. Gry i zabawy. Nauczanie elementów technicznych. Kontuzje.

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które:

mają ukończone 18 lat;

- chcą otrzymać tytuł Instruktora Tenisa Stołowego;

- chcą zdobyć tytuł instruktora bez wychodzenia z domu.

 

 

Co musisz zrobić?

 1. ZAREJESTRUJ SIĘ I WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

2. OPŁAĆ SZKOLENIE. Za pomocą sytemu płatności Przelewy24 lub zwykłym przelewem na nr konta: 

87 1240 2340 1111 0010 5339 4009 w tytule wpisując: "imię, nazwisko, rodzaj kursu"

3. UCZ SIĘ, ROZWIĄŻ TEST ORAZ NAPISZ PRACĘ ZALICZENIOWĄ.

4. WYŚLIJ SKAN ZDJĘCIA.

5. ODBIERZ SWOJE DOKUMENTY.

Cena szkolenia obejmuje:

* materiały szkoleniowe;

*egzamin;

*wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja).

 

Kurs Instruktora Tenisa Ziemnego online

Kurs Koszt
Kurs Instruktora Tenisa Ziemnego online 790 zł Zapisz się