Kurs Instruktora Wspinaczki online

Po ukończeniu kursu i zadaniu egzaminu każdy uczestnik szkolenia otrzyma uprawnienia INSTRUKTORA WSPINACZKI. Uzyskane dokumenty są zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z ustawą o sporcie oraz z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto są w pełni akceptowane w całej Unii Europejskiej. 

Kurs instruktora sportu o specjalizacji wspinaczka sportowa upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie oraz przygotowuje  do profesjonalnego prowadzenia zajęć na ścianach wspinaczkowych naturalnych i sztucznych, w ośrodkach sportów wspinaczkowych, parkach linowych, górskich ośrodkach rekreacyjnych, halach sportowych indoorowych, outdoorowych.
Osoby, które ukończyły szkolenie mogą prowadzić zajęcia z różnymi grupami wiekowymi.

 

NARODOWY INSTYTUT KSZTAŁCENIA jest również wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.18/00068/2017, co umożliwia osobie bezrobotnej uzyskanie dofinansowania przez Urząd Pracy na udział w szkoleniu.

Każdy kursant po zakończeniu szkolenia otrzymuje certyfiakt, zaświadczenie oraz legitymację umozliwiającą podjęcie pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

  

Podczas kursu poruszane są między innymi takie zagadnienia, jak:

1. Charakterystyka dyscypliny oraz krótki rys historyczny, PZA

2. Bezpieczeństwo w nauczaniu wspinaczki.

3. Sprzęt i wyposażenie wspinacza.

4. Punkty i stanowiska. Wężły i zaczepienia. Przyrządy zjazdowe, zaciskowe.

5. Podstawowe umiejętności wpinacza - techniki wspinaczkowe.

6. Prawidłowe wiązanie się do uprzęży.

7. Autoratownictwo.

8. Pierwsza pomoc.

9. Etyka we wspinaniu.

 

 

Co musisz zrobić?

1. ZAREJESTRUJ SIĘ I WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

2. OPŁAĆ SZKOLENIE. za pomocą sytemu płatności Przelewy24 lub zwykłym przelewem na nr konta: 87 1240 2340 1111 0010 5339 4009  w tytule wpisując: "imię, nazwisko, rodzaj kursu"

3. UCZ SIĘ, ROZWIĄŻ TEST ORAZ NAPISZ PRACĘ ZALICZENIOWĄ.

4. WYŚLIJ SKAN ZDJĘCIA.

5. ODBIERZ SWOJE DOKUMENTY.

 

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które:

 

  • mają ukończone 18 lat;

  • chcą otrzymać tytuł zawodowy Instruktora Sportu o specjalności WSPINACZKA SPORTOWA oraz legitymację instruktorską.

 

 

Cena szkolenia obejmuje:

 

  • materiały szkoleniowe;

  • egzamin;

  • wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja).

 

 

 

 

Kurs Instruktora Wspinaczki online

Kurs Koszt
Kurs Instruktora Wspinaczki online 1290 zł Zapisz się