Kurs Trener II klasy o spec. TRIATHLON

Po ukończeniu kursu i zadaniu egzaminu każdy uczestnik szkolenia otrzyma uprawnienia TRENERA II KLASY o specjalności TRIATHLON. Uzyskane dokumenty są zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z ustawą o sporcie oraz z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto są w pełni akceptowane w całej Unii Europejskiej. 

Kurs trenera II klasy o specjalizacji Triathlon  upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie oraz przygotowuje  do profesjonalnego prowadzenia zajęć oraz do pracy trenerskiej w zakresie  kierowania procesem szkolenia sportowego w pływaniu, kolarstwie i bieganiu. Osoby, które ukończyły szkolenie mogą prowadzić zajęcia z różnymi grupami wiekowymi.

Kurs trenera thriatlonu daje możliwość zatrudnienia m.in. w: ośrodkach sportu i rekreacji, związkach sportowych,  ośrodkach kultury,  klubach sportowych rekreacyjnych.


NARODOWY INSTYTUT KSZTAŁCENIA jest również wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 
pod numerem 2.18/00068/2017, co umożliwia osobie bezrobotnej uzyskanie dofinansowania
przez Urząd Pracy na udział w szkoleniu.

 

Każdy kursant po zakończeniu szkolenia otrzymuje certyfiakt, zaświadczenie oraz legitymację umozliwiającą podjęcie pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

 Podczas kursu poruszane są między innymi takie zagadnienia, jak:

1. Podstawy anatomii człowieka

2. Wprowadzenie - kilka słów do triathlonie

3. Rozwój i Historia Triathlonu
4. Sprzęt do Triathlonu. Charakterystyka poszczególnych dyscyplin wchodzących w skład Triathlonu ( Pływanie, Kolarstwo, bieganie)

5. Triathlon jako proces

6. Procedura przedstartowa w Triathlonie

7. Suplementacja i żywienie w Triathlonie. Nawadnianie i odżywianie przed startem. Dieta w Triathlonie.

8. Zasady racjonalnego żywienia.

9. PRZYKŁADOWY TRENING SIŁOWY DLA TRIATHLONISTÓW

10. Kontuzje w Triathlonie

Co musisz zrobić?

1. ZAREJESTRUJ SIĘ I WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

 2. OPŁAĆ SZKOLENIE., za pomocą sytemu płatności Przelewy24 lub zwykłym przelewem na nr konta: 87 1240 2340 1111 0010 5339 4009  w tytule wpisując: "imię, nazwisko, rodzaj kursu"

 3. UCZ SIĘ, ROZWIĄŻ TEST ORAZ NAPISZ PRACĘ ZALICZENIOWĄ.

 4. WYŚLIJ SKAN ZDJĘCIA.

 5. ODBIERZ SWOJE DOKUMENTY.

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które:

 - mają ukończone 18 lat;

- posiadają legitymację instruktora sportu o spec. Triathlon;

- posiadają wykształcenie średnie;

-chcą otrzymać tytuł zawodowy Trenera II klasy o specjalności TRIATHLON oraz legitymację trenerską.

 

 Cena szkolenia obejmuje:

  • materiały szkoleniowe;

  • egzamin;

  • wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja).

 
  

Kurs Trener II klasy o spec. TRIATHLON

Kurs Koszt
Kurs Trener II klasy o spec. TRIATHLON 1250 zł Zapisz się