SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA OPIEKUNA DZIENNEGO ( 40 godzin)

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu każdy uczestnik szkolenia  uzupełnia swoją wiedzę i kompetencję  w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3.

 Zgodnie z  art. 49 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) zakres programowy 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 i ust. 3  ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Ponadto są w pełni akceptowane w całej Unii Europejskiej. 


 Posiadamy decyzję nr 31/2022 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdzającą program szkolenia

( znajdź nas na stronie Ministerstwa)

ZOBACZ DECYZJĘ MINISTERSTWA 

       

 

Cel kształcenia:

Uzupełnienie wiedzy i kompetencji opiekunów dziennych pracujących w żłobku i klubie dziecięcym, a także opiekunek zajmujących się pracą z małym dzieckiem w zakresie:

ð   udzielanie dziecku pierwszej pomocy;

ð   umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów;

ð   innowacyjne metody stymulowania rozwoju dziecka

 

Kurs przeznaczony jest dla:

- opiekunów dziennych, którzy chca uzupełnić wiedzę i umiejętności w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3,

- pielęgniarek, położnych, opiekunek dziecięcych, nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej lub pedagogów opiekuńczo-wychowawczych, którzy chcą podjąć pracę w charakterze opiekuna dziennego, a nie pracowały z dziećmi przed podjęciem zawodu lub dla osób chcących uzupełnić posiadane kwalifikacje.

 

 

  Dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia:  Zaświadczenie ukończenia szkolenia

 

Co musisz zrobić?

1. ZAREJESTRUJ SIĘ I WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

2. OPŁAĆ SZKOLENIE. Za pomocą sytemu płatności Przelewy24 lub zwykłym przelewem na nr konta: 87 1240 2340 1111 0010 5339 4009 w tytule wpisując: "imię, nazwisko, rodzaj kursu"

3. UCZ SIĘ, ROZWIĄŻ TEST ORAZ NAPISZ PRACĘ ZALICZENIOWĄ.

4. WYŚLIJ SKAN ZDJĘCIA.

5. ODBIERZ SWOJE DOKUMENTY.

 

SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA OPIEKUNA DZIENNEGO ( 40 godzin)

Kurs Koszt
SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA OPIEKUNA DZIENNEGO ( 40 godzin) 350 zł Zapisz się