Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym ( 80 godzin)

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu każdy uczestnik szkolenia  uzupełnia swoją wiedzę i kompetencję 
w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3.

 

Zgodnie z  art. 49 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) zakres programowy 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 i ust. 3  ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Ponadto są w pełni akceptowane w całej Unii Europejskiej. 


 

Posiadamy decyzję nr 50/2021 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdzającą program szkolenia

( znajdź nas na stronie Ministerstwa)

     

 

Celem kursu jest:

  • uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy i umiejętności wychowawczych i nauczycielskich w zakresie rozpoznawania potrzeb rozwojowych dziecka,
  • uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania do współpracy z rodziną dziecka;
  • uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania do udzielania pierwszej pomocy,
  • uzupełnienie wiedzy i umiejętności o innowacyjne metody planowania, organizowania, monitorowania i dokumentowania procesu rozwoju dziecka,
  • kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów

 

 Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

1) stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
(60 godzin):

a) rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka,

b) źródła szans i zagrożeń rozwoju dziecka w wieku do lat 3,

c) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

d) innowacyjne metody planowania, organizowania, monitorowania i dokumentowania procesu rozwoju dziecka,

e) budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka;

2) kompetencje opiekuna dziecka (20 godzin):

a) odpowiedzialność prawna opiekuna,

b) umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów.

 

  Kurs przeznaczony jest dla:

- opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym, którzy chca uzupełnić wiedzę i umiejętności w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3,

- osób posiadających wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem , chcące podjąć pracę jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym,


- osób mających wykształcenie średnie lub średnie branżowe i co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3, która nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun,

 

 Dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia:  Zaświadczenie ukończenia szkolenia

  Co musisz zrobić?

1. ZAREJESTRUJ SIĘ I WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

2. OPŁAĆ SZKOLENIE. Za pomocą sytemu płatności Przelewy24 lub zwykłym przelewem na nr konta: 87 1240 2340 1111 0010 5339 4009 w tytule wpisując: "imię, nazwisko, rodzaj kursu"

3. UCZ SIĘ, ROZWIĄŻ TEST ORAZ NAPISZ PRACĘ ZALICZENIOWĄ.

4. WYŚLIJ SKAN ZDJĘCIA.

5. ODBIERZ SWOJE DOKUMENTY.

 

Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym ( 80 godzin)

Kurs Koszt
Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym ( 80 godzin) 650 zł Zapisz się